pwy ydym ni

DIWYDIANT HUANG SHANGHAI & MASNACH CO., LTD

  • about us01

Mae Shanghai Huanna Industry & Trade Co, Ltd yn ymroddedig i Eco a ffordd iach o fyw. Yn 2017 rydym wedi sefydlu brand newydd natur-gyfeillgar NATUREPOLY, yn y gobaith o wneud byd yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae ymladd yn erbyn y llygredd plastig yn bwysicach nag erioed, ac mae NATUREPOLY yn credu y gall dewisiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i'n hiechyd ac i'n planed. Mae angen i bob unigolyn wneud ei ran wrth ddileu plastig o'u bywyd bob dydd. Mae deunyddiau bioddiraddadwy a chynaliadwy, fel PLA (polyacid) a sugarcane, yn ein helpu i ddod un cam yn agosach at fywyd heb blastig.